top of page

VÅR HISTORIE

Spisesalen full.jpg

Begynnelsen til det som i dag er hotell- og restaurantbedriften Engø Gård, var Pihls Pensjonat – et av Tjømes mange sommerpensjonater, med en glansperiode frem til slutten av 50-tallet.

Det var romantikeren Frithjof Pihl og hans søster Daisy som startet pensjonat på Engø i 1924.

 

Daisy tok hånd om sommergjestene og drev utleien, mens Frithjof drev gården og var ellers altmuligmann.

Babs med venner.jpg

I 1935 gjestet engelske Dorothy Grace Babingon – med kallenavnet ”Babs” – gården og forelsket seg i både stedet og Frithjof.

De giftet seg året etter, og med Babs kom en interessant, sterk og særpreget personlighet til Engø.

 

Hun var kunnskapsrik, fantasifull, slagferdig og myndig, med en umiskjennelig «britisk» stil og væremåte som ga pensjonatet et markert

engelsk preg.

Nytt bilde.JPG

Fordi hun raskt begynte å «sile» gjestene, ble det etter hvert noe av et privilegium å få adgang, og det utviklet seg til et attraktivt møtested med en spesiell atmosfære.

 

En del av det opprinnelige sommerpensjonatets særpreg var også respekt for privatlivets fred. Kjente og fremtredende personligheter fra utlandet og fra norsk samfunnsliv kunne feriere fredelig og uforstyrret på Engø, beskyttet mot offentligheten av en sivilisert form

for diskresjon

Babs, frithjof & soldat.jpg

Pensjonatet begynte beskjedent med noen få gjester i midten av 1920-årene. Etter å ha opphørt under den andre verdenskrig, ble virksomheten gjenopptatt

og varte til 1960-årene.

 

I 1983 ble gården overtatt av Nina Felling Andersen og Harald Andersen, og ble gjenåpnet som dagens Engø Gård sommeren 2000 etter en omfattende restaurering og modernisering.

Drengestuen 2.jpg
Engø Gård bilder (23).jpg

Engøs gamle charme har latt seg bevare uten inngrep eller endringer i gårdstunet, som har vært det samme helt siden Frithjof Pihl lukket det med Spisestuebygningen og Drengestuene i 1920-årene.

 

Bebyggelsens opprinnelige preg er dessuten beholdt, med satsning på lave løsninger og grundig arbeid med eksteriørdetaljer både i bygninger og utenomhusanleggene

bottom of page